Krótki opis naszej działalności
Fundacja na terenie o powierzchni 3,5 ha posiada pięć budynków mieszkalnych, które zamieszkuje obecnie 420 osób /byli mieszkańcy hoteli robotniczych, którzy ze względów finansowych  korzystają z gościnności Fundacji/, z których 235 osób objętych jest pomocą pośrednią, a 90 osób w Domu dla bezdomnych objętych jest całodobową opieką socjalną, pełnym wyżywieniem, opieką medyczną oraz pomocą wolontariatu w sprawach osobistych.

Do Domu dla bezdomnych kierowane są osoby przez Miejskie, Gminne i Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej z którymi Fundacja podpisała umowy.

W Domu dla bezdomnych przebywają wyłącznie mężczyźni, chociaż w sytuacjach wyjątkowych przyjmujemy również kobiety /interwencja kryzysowa/.

Są to ludzie, którzy znaleźli się w danej chwili z różnych przyczyn nie zawsze od siebie zależnych w sytuacji bez wyjścia, niekoniecznie muszą to być ludzie bezdomni /Mieszkańcy Osiedla Fundacji/.

Głównymi przyczynami ich sytuacji jest:
1. alkoholizm,
2. kryminogenna przeszłość,
3. nieporadność życiowa,
4. niezaradność w nowo powstałej sytuacji społeczno-ekonomicznej,
5. brak przystosowania się do obecnych warunków socjalno-bytowych,
6. rozpad rodzinny, który w konsekwencji prowadzi do bezdomności.

Fundacja udziela również pomoc dzieciom z rodzin, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej poprzez pomoc w wyżywieniu, ubiorze w miarę swoich szczupłych środków finansowych.
Musimy dokonać nieraz bardzo trudnego wyboru, zamiast nieść pomoc wszędzie tam gdzie jest ona potrzebna, musimy szukać środków finansowych często poprzez dotacje. Mamy nadzieję, że nasza pomoc złagodzi trudną sytuację ekonomiczną i bytową potrzebujących. Efekty jakie osiągniemy dzięki pozyskanym środkom to między innymi  spokój, stabilizacje, regularne posiłki, opieka lekarska i pielęgniarska, jak również zaspokojenie potrzeby integracji ze społeczeństwem, które ich odrzuciło.

Nie można ująć w liczbach ludzkiej niedoli, której udało i uda się uniknąć dzięki przyznanym pieniądzom.
Mamy nadzieję, że również i Państwo spojrzą przychylnym okiem na naszą działalność i pomogą  nam zrealizować ten zaszczytny zamiar pomocy bezdomnym i pokrzywdzonym przez los ludziom.